Egy batyuval (1945)

2016. január 19. 19:01

Kovács Imre
Szabad Szó
Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet. A fasiszta métely, a hitleri őrület, a bűnös háborús politika szálláscsinálói és melegágyai voltak, most takarodjanak.

„Nem érdemli meg a svábság a kegyelmet. Ha végigtekintünk az elpusztított országon, a felrobbantott hidakon, a kiégett Váron, ne feledjük el, hogy ez majdnem teljes egészében az ő bűnük. Ők hozták, ők közvetítették Hitler politikáját Magyarországra, a propaganda ocsmány szólamaiban éppen úgy, mint az ördögi robbantások detonációiban benne van az ő hangjuk is. Német egyenruhába öltöztek. Budapestet a magyarországi svábokból toborzott SS-hadosztályok védték: a svábság Hitlerrel vállalta a sorsközösséget, most osztozzék Hitler sorsában. Mentő körülményeket nem fogadunk el, nincsenek, ne is beszéljünk róla.

Az egész magyarság kollektíve bűnhődik bűnös politikájukért, az egész svábság kollektíve felelős a svábok tetteiért: nincs irgalom nincs kegyelem. A legradikálisabb megoldást követeljük: a svábokat egytől egyig ki kell telepíteni az országból. A fasiszta métely, a hitleri őrület, a bűnös háborús politika szálláscsinálói és melegágyai voltak, most takarodjanak.

Takarodjanak, úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon. A házuk, a birtokuk itt marad a magyar történelem legmostohább harcosának, az agrárproletárnak. Le merjük írni, ki merjük jelenteni: harminckilós csomaggal és ötven pengővel menjenek.”

Kovács Imre népi író, 1945 után a Nemzeti Parasztpárt politikusának írása a Szabad Szó 1945. április 22-i lapszámában. Az idézet a Népi Baloldal blogról származik.

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 49 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A "családi összefogásból" döbrögiskedők nem érdemelnek kegyelmet
Ha végigtekintünk az elpusztított országon, a felrobbantott hidakon, a kiégett Váron, ne feledjük el, hogy ez majdnem teljes egészében az ő bűnük. Ők hozták, ők közvetítették ..............politikáját Magyarországra, a propaganda ocsmány szólamaiban éppen úgy, mint az ördögi robbantások detonációiban benne van az ő hangjuk is. ......... egyenruhába öltöztek. Mentő körülményeket nem fogadunk el, nincsenek, ne is beszéljünk róla.

Válaszok:
nick89 | 2016. március 2. 12:14

Még 'szerencse', hogy nem vitték túlzásba a dolgot (már amennyire az egész nem volt túlzás). Csehszlovákiából kitelepítésre ítélt németek közül százezrek még a határt sem érték el.
A (politikai) cél az volt, hogy a földreform ne csak látszat legyen. A nagybirtokok felosztásával csak földet adtak a szegényparasztoknak. Szerszámok nem voltak hozzá, az csak a svábok gazdaságaiban volt. Munkásokat, bányászokat nem telepítettek ki, tőlük nem volt mit elvenni.

Kik is kezdték a népírtást?

1927. július 20-án Sztálin felhatalmazta a belügyi komisszárt, Jezsovot, hogy tartóztassa le és deportálja az összes német származású dolgozót, akik a szovjet hadiiparban tevékenykednek. Tekintet nélkül arra, hogy ők akár német állampolgárok vagy a Német Kommunista Párt tagjai voltak-e. Bárki, akire a németség gyanújának árnyéka vetült ezen eljárás alá eshetett. Az úgynevezett „német művelet” során több mint 40,000 személyt küldtek halálba az ítélő trojkák, a három főből álló bizottságok. No de dolgozhatott ennyi német a szovjet hadiiparban? Azt tudtuk, hogy németek éltek a Szovjetunióban szétszórtan is, meg tömbben is, például a Volga mentén. Ezen kívül még sokan áldozatul estek a kommunista ígéreteknek egy éppen alakuló földi paradicsomról és ennek építése érdekében bevándoroltak a Szovjetunióba...

Egy korai vezérelve a nemzetirtásnak az volt, hogy akik kisebbségi létükkel fenyegették a homogenitását a városoknak és területeknek, azokat a bolsevisták esküdt ellenségnek nyilvánították. Így észtek, lettek, koreaiak, finnek, kurdok, görögök, örmények, törökök, bulgárok találták magukat a szocializmusra veszélyeseknek, legalábbis akkor, ha a saját kijelölt területükön kívül találtattak.

A fent említett „német művelet” csak edzés volt ahhoz képest, ami következett.
Az angol nyelvű szovjet folyóirat, a Moscow News 1939. január 16-án még azzal büszkélkedett, hogy a volgai német kolhozok milyen csodálatos termelőegységek: „ezek az emberek az egész világnak igazolják, hogy a szorgalmas és tehetséges németek mire képesek, ha megszabadultak a kapitalizmus jármától.”

A német-szovjet háború kitörése után azonban a kép lényegesen megváltozott. A volgai német közösség deportálását elrendelő parancs 1941. augusztus 28-án így kezdődött:
„A katonai hatóságaink által kézhez kapott megbízható információk szerint a volgai területen élő német lakosság között ezer- sőt tízezer szám találhatóak a diverzánsok és kémek, akik a Németországból küldött első jelre szabotázsakciókat kell hogy végrehajtanak a volgai német területen.”

Ez a második „német művelet” a Nation Killers a (Nemzetgyilkosok) című könyv szerzője Robert Conquest szerint összesen 782,000 embert érintett.

Egy kis szegmense a történteknek:
http://www.felvidek.ma/nezopon..
(tovabbi-tenyek-a-pozsonyligetfalusi-tomegmeszarlasokrol)

A svábokat, ellentétben más betelepítettekkel (pl. szerbekkel) szétszórtan helyezték el az országban. Nem voltak politikai vagy kulturális gócpontjaik, nem voltak ellenségei a magyarságnak, lassú asszimiláció elején álltak. Jó néhányan jó magyarok lettek (még ha 'svábokból jött magyaroknak' is gúnyolta őket A.E.). Igaz, hatott rájuk a pángermán propaganda, de sokkal kevésbé mint pl. az erdélyi szászokra, akik a Észak-Erdély visszatértekor horogkeresztes zászlók kitűzésével 'üdvözölték' bevonuló honvédeinket.

Ez a hozzászólás kakukktojás!
Nem én írtam.
Úgylátszik az ellenség keze betette a lábát...

Egyébként meg az első mondat utáni rész olyan zavarosra sikerült, hogy az gyalázat.

"a propaganda ocsmány szólamaiban éppen úgy, mint az ördögi robbantások detonációiban benne van az ő hangjuk is." Értelmetlen baromság.
Lejáratásra, arra jó!

nick89

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában